Orddeling av encephalitis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encephalitis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cephali-tis

Definisjon av encephalitis:

1.
Inflammation of the brain usually caused by a virus
Symptoms include headache and neck pain and drowsiness and nausea and fever (`phrenitis' is no longer in scientific use)

Synonym av encephalitis:

noun cephalitis, phrenitis, inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket