Orddeling av encephalogram

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encephalogram? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cephalo-gram

Synonym av encephalogram:

noun electroencephalogram, EEG, graph, graphical record
noun pneumoencephalogram, roentgenogram, X ray, X-ray picture, X-ray photograph

Siste orddelinger av dette språket