Orddeling av encephalopathy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encephalopathy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cephalopa-thy

Synonym av encephalopathy:

nounbrain disorder, brain disease, nervous disorder, neurological disorder, neurological disease

Siste orddelinger av dette språket