Orddeling av enchant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enchant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-chant

Definisjon av enchant:

1.
Hold spellbound
2.
Attract
Cause to be enamored She captured all the men's hearts
3.
Cast a spell over someone or something
Put a hex on someone or something

Synonym av enchant:

verb enrapture, transport, enthrall, ravish, enthral, delight, please, delight
verb capture, enamour, trance, catch, becharm, enamor, captivate, beguile, charm, fascinate, bewitch, entrance, attract, appeal
verb hex, bewitch, glamour, witch, jinx, charm, becharm

Siste orddelinger av dette språket