Orddeling av enclosure

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enclosure? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-clo-sure

Definisjon av enclosure:

1.
A structure consisting of an area that has been enclosed for some purpose
2.
The act of enclosing something inside something else
3.
A naturally enclosed space
4.
Something (usually a supporting document) that is enclosed in an envelope with a covering letter

Synonym av enclosure:

noun artifact, artefact
noun enclosing, envelopment, inclosure, insertion, introduction, intromission
nounnatural enclosure, entity
noun inclosure, document, written document, papers

Siste orddelinger av dette språket