Orddeling av encourager

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encourager? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cour-ager

Siste orddelinger av dette språket