Orddeling av encroach

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encroach? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-croach

Definisjon av encroach:

1.
Advance beyond the usual limit
2.
Impinge or infringe upon
This impinges on my rights as an individual This matter entrenches on other domains

Synonym av encroach:

verb infringe, impinge, advance, progress, pass on, move on, march on, go on
verb impinge, entrench, trench, trespass, take advantage

Siste orddelinger av dette språket