Orddeling av encrust

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encrust? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-crust

Definisjon av encrust:

1.
Cover or coat with a crust
2.
Decorate or cover lavishly (as with gems)
3.
Form a crust or a hard layer

Synonym av encrust:

verb incrust, coat, surface
verb incrust, beset, decorate, adorn, grace, ornament, embellish, beautify
verb incrust, harden, indurate

Siste orddelinger av dette språket