Orddeling av encrustation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encrustation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-crus-ta-tion

Synonym av encrustation:

noun incrustation, formation
noun crust, incrustation, covering, natural covering, cover
noun incrustation, decoration, ornament, ornamentation

Siste orddelinger av dette språket