Orddeling av encumber

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encumber? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cum-ber

Definisjon av encumber:

1.
Hold back

Synonym av encumber:

verb restrain, cumber, constrain, restrict, restrain, trammel, limit, bound, confine, throttle

Siste orddelinger av dette språket