Orddeling av encumbrance

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encumbrance? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cum-brance

Synonym av encumbrance:

noun burden, load, incumbrance, onus, concern, worry, headache, vexation
noun incumbrance, charge
noun hindrance, hitch, preventive, preventative, incumbrance, interference, obstruction, obstructor, obstructer, impediment, impedimenta

Siste orddelinger av dette språket