Orddeling av encyclical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encyclical? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cycli-cal

Definisjon av encyclical:

1.
A letter from the pope sent to all Roman Catholic bishops throughout the world
2.
Intended for wide distribution
An encyclical letter

Synonym av encyclical:

adj distributed
nounencyclical letter, letter, missive

Siste orddelinger av dette språket