Orddeling av encyclopedia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encyclopedia? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-cy-clo-pe-dia

Definisjon av encyclopedia:

1.
A reference work (often in several volumes) containing articles on various topics (often arranged in alphabetical order) dealing with the entire range of human knowledge or with some particular specialty

Synonym av encyclopedia:

noun cyclopedia, encyclopaedia, cyclopaedia, reference book, reference, reference work, book of facts

Siste orddelinger av dette språket