Orddeling av encyclopedic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet encyclopedic? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-cy-clo-pe-dic

Definisjon av encyclopedic:

1.
Broad in scope or content
Encyclopedic knowledge

Synonym av encyclopedic:

adj encyclopaedic, comprehensive

Siste orddelinger av dette språket