Orddeling av endanger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endanger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dan-ger

Definisjon av endanger:

1.
Pose a threat to
Present a danger to The pollution is endangering the crops
2.
Put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position

Synonym av endanger:

verb jeopardize, jeopardise, menace, threaten, imperil, peril, exist, be
verb queer, expose, scupper, peril, affect, impact, bear upon, bear on, touch on, touch

Siste orddelinger av dette språket