Orddeling av endarterectomy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endarterectomy? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-darterec-to-my

Synonym av endarterectomy:

noun ablation, extirpation, cutting out, excision

Siste orddelinger av dette språket