Orddeling av endian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-di-an

Siste orddelinger av dette språket