Orddeling av ending's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ending's? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

end-ing's

Siste orddelinger av dette språket