Orddeling av endoblast

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoblast? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-doblast

Synonym av endoblast:

noun endoderm, entoderm, entoblast, hypoblast, germ layer

Siste orddelinger av dette språket