Orddeling av endocentric

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endocentric? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-cen-tric

Synonym av endocentric:

adj endocentric

Siste orddelinger av dette språket