Orddeling av endocrine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endocrine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-docrine

Definisjon av endocrine:

1.
The secretion of an endocrine gland that is transmitted by the blood to the tissue on which it has a specific effect
2.
Any of the glands of the endocrine system that secrete hormones directly into the bloodstream
3.
Of or belonging to endocrine glands or their secretions
Endocrine system

Synonym av endocrine:

adj endocrine, endocrinal, gland, secretory organ, secretor, secreter
noun hormone, internal secretion, secretion
nounendocrine gland, ductless gland, gland, secretory organ, secretor, secreter

Siste orddelinger av dette språket