Orddeling av endocrinology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endocrinology? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-docrinol-o-gy

Synonym av endocrinology:

noun medicine, medical specialty

Siste orddelinger av dette språket