Orddeling av endoderm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoderm? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-do-derm

Definisjon av endoderm:

1.
The inner germ layer that develops into the lining of the digestive and respiratory systems

Synonym av endoderm:

noun entoderm, endoblast, entoblast, hypoblast, germ layer

Siste orddelinger av dette språket