Orddeling av endogenesis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endogenesis? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-do-ge-n-e-sis

Siste orddelinger av dette språket