Orddeling av endoglossic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoglossic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-doglos-sic

Siste orddelinger av dette språket