Orddeling av endometrial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endometrial? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-dome-tri-al

Synonym av endometrial:

adjmucous membrane, mucosa

Siste orddelinger av dette språket