Orddeling av endometrium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endometrium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dometri-um

Synonym av endometrium:

nounmucous membrane, mucosa

Siste orddelinger av dette språket