Orddeling av endonuclease

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endonuclease? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-donu-cle-ase

Synonym av endonuclease:

noun nuclease

Siste orddelinger av dette språket