Orddeling av endorphin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endorphin? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dor-phin

Synonym av endorphin:

noun neurochemical, peptide

Siste orddelinger av dette språket