Orddeling av endoscopy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoscopy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-doscopy

Synonym av endoscopy:

noun examination, scrutiny

Siste orddelinger av dette språket