Orddeling av endoskeleton

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endoskeleton? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-doskele-ton

Synonym av endoskeleton:

nounskeletal system, skeleton, frame, systema skeletale

Siste orddelinger av dette språket