Orddeling av endosperm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endosperm? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-dosperm

Synonym av endosperm:

nounreproductive structure

Siste orddelinger av dette språket