Orddeling av endothelial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endothelial? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dothe-lial

Synonym av endothelial:

adj epithelium, epithelial tissue

Siste orddelinger av dette språket