Orddeling av endothelium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endothelium? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-dothe-li-um

Synonym av endothelium:

noun epithelium, epithelial tissue

Siste orddelinger av dette språket