Orddeling av endothermal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endothermal? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-dother-mal

Synonym av endothermal:

adj endothermic, heat-absorbing, endoergic, energy-absorbing

Siste orddelinger av dette språket