Orddeling av endotoxin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endotoxin? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-tox-in

Synonym av endotoxin:

noun toxin

Siste orddelinger av dette språket