Orddeling av endow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet endow? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-dow

Definisjon av endow:

1.
Give qualities or abilities to
2.
Furnish with an endowment
When she got married
3.
She got dowered

Synonym av endow:

verb indue, gift, empower, invest, endue, enable
verb dower, give, gift, present

Siste orddelinger av dette språket