Orddeling av energetics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet energetics? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-er-get-ics

Siste orddelinger av dette språket