Orddeling av enervate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enervate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-er-vate

Definisjon av enervate:

1.
Weaken mentally or morally
2.
Disturb the composure of

Synonym av enervate:

verb weaken
verb faze, unnerve, unsettle, upset, discompose, untune, disconcert, discomfit

Siste orddelinger av dette språket