Orddeling av enervation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enervation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-er-va-tion

Definisjon av enervation:

1.
Lack of vitality
An enervation of mind greater than any fatigue
2.
Serious weakening and loss of energy
3.
Surgical removal of a nerve

Synonym av enervation:

noun weakness
noun debilitation, enfeeblement, exhaustion, weakening

Siste orddelinger av dette språket