Orddeling av enfold

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enfold? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-fold

Definisjon av enfold:

1.
Enclose or enfold completely with or as if with a covering
Fog enveloped the house

Synonym av enfold:

verb envelop, enwrap, wrap, enclose, cover

Siste orddelinger av dette språket