Orddeling av enforce

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enforce? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-force

Definisjon av enforce:

1.
Ensure observance of laws and rules
Apply the rules to everyone
2.
Compel to behave in a certain way
Social relations impose courtesy

Synonym av enforce:

verb implement, apply, compel, oblige, obligate
verb impose, compel, oblige, obligate

Siste orddelinger av dette språket