Orddeling av enfranchiser

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enfranchiser? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-fran-chis-er

Siste orddelinger av dette språket