Orddeling av engrave

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet engrave? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-grave

Definisjon av engrave:

1.
Carve, cut, or etch into a material or surface
Engrave a pen Engraved the trophy cupt with the winner's The lovers scratched their names into the bark of the tree
2.
Impress or affect deeply
The event engraved itself into her memory
3.
Carve or cut into a block used for printing or print from such a block
Engrave a letter
4.
Carve or cut a design or letters into
Engrave the pen with the owner's name

Synonym av engrave:

verb grave, inscribe, carve, chip at
verb affect, impress, move, strike
verb print
verb carve, chip at

Siste orddelinger av dette språket