Orddeling av engross

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet engross? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-gross

Definisjon av engross:

1.
Devote (oneself) fully to
He immersed himself into his studies
2.
Consume all of one's attention or time
Her interest in butterflies absorbs her completely

Synonym av engross:

verb steep, immerse, engulf, plunge, absorb, soak up, concentrate, focus, center, centre, pore, rivet
verb absorb, engage, occupy, interest

Siste orddelinger av dette språket