Orddeling av engulf

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet engulf? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-gulf

Definisjon av engulf:

1.
Devote (oneself) fully to
He immersed himself into his studies
2.
Flow over or cover completely
The bright light engulfed him completely

Synonym av engulf:

verb steep, immerse, plunge, engross, absorb, soak up, concentrate, focus, center, centre, pore, rivet
verb envelop, enfold, enwrap, wrap, enclose

Siste orddelinger av dette språket