Orddeling av enjambment

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enjambment? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-jamb-ment

Synonym av enjambment:

noun enjambement, prosody, inflection

Siste orddelinger av dette språket