Orddeling av enjoin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enjoin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-join

Definisjon av enjoin:

1.
Issue an injunction
2.
Give instructions to or direct somebody to do something with authority
I said to him to go home She ordered him to do the shopping The mother told the child to get dressed

Synonym av enjoin:

verb forbid, prohibit, interdict, proscribe, veto, disallow
verb order, tell, say, request

Siste orddelinger av dette språket