Orddeling av enjoyer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enjoyer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-joy-er

Definisjon av enjoyer:

1.
A person who delights in having or using or experiencing something

Synonym av enjoyer:

noun person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul

Siste orddelinger av dette språket