Orddeling av enlarge

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enlarge? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-large

Definisjon av enlarge:

1.
Make larger
She enlarged the flower beds
2.
Make large
Blow up an image
3.
Become larger or bigger
4.
Add details, as to an account or idea
Clarify the meaning of and discourse in a learned way, usually in writing She elaborated on the main ideas in her dissertation

Synonym av enlarge:

verb increase
verbblow up, magnify, increase
verb grow
verb elaborate, lucubrate, expatiate, exposit, flesh out, expand, expound, dilate, clarify, clear up, elucidate

Siste orddelinger av dette språket